ابزار آزمايش آروين

ابزار آزمايش آروين

تجهیزات آزمایشگاه خاک

شرکت ابزار آزمایش آروین تجهیزات زیر را در زمینه تجهیز آزمایشگاهای تست خاک طراحی و تولید نموده است . کلیه تجهیزات آزمایشگاهی سنجش خاک همراه با گواهی کالیبراسیون مورد تایید اداره استاندارد بوده و از 18 ماه خدمات گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش بهره مند میباشند.

abzarazmayesh.ir

دستگاه برش مستقیم خاک با باکس 10*10 دیجیتال  

دستگاه برش مستقیم خاک با باکس 10*10 دیجیتال Digital Direct Shear Test Machine Specimen Box 100*100 mm مشخصات فنی دستگاه برش مستقیم خاک نام آزمایش     برش خاک  کارایی آزمايش    رين و متداول ترين آز رش خاک زهکشي شده و مقاومت برشي بر اساي تنش موثر خاک غير چسبنده مي باشد. هدف از اين آزم…
abzarazmayesh.ir

میکسر هیدرومتری  

میکسر هیدرومتری Soil Mechanical Stirrer مشخصات فنی استاندارد ASTM D 422 BS 1377:2AASHTO T 88 مشخصات فنی دارای کلید چرخشی جهت تنظیم 5000 و 1000 دور در دقیقه دارای محافظ حرارتی جهت ایمنی دستگاه بدنه و لیوان از جنس استیل دارای میکر و سویچ توضیحات…
abzarazmayesh.ir

وسایل کامل تعیین ارزش ماسه ای (SE) 

لوازم کامل ارزش ماسه ای (SE) Equivalent Test مشخصات فنی نام آزمایش آزمایش تعیین مقدار هم ارز ماسه برای خاکها و مصالح ریز دانه کارایی آزمايش تعيين مقدار هم ارز ماسه يك آزمايش سريع كنترل مصالح در پاي كار مي‏باشد . منظور از اين آزمايش نشان دادن مقادير نسبي مواد رس مانند يا ذرات چسبنده و گرد و…
abzarazmayesh.ir

لوازم هیدرومتری خاک  

  لوازم هیدرومتری خاک لوازم انجام آزمایش هیدرومتری Sedimentation be the hydrometer method مشخصات فنی نام آزمایش آزمایش هیدرومتری خاک کارایی جهت دانه بندی خاک های ریز دانه - کوچکتر از  75 mm استفاده می شود. مشخصات فنی ست کامل هیدرومتری شامل: میکسر 1000 دور در  د…
abzarazmayesh.ir

حمام هم دمایی آزمایش هیدرومتری  

حمام هم دمایی آزمایش هیدرومتری لوازم انجام آزمایش هیدرومتری Class tank مشخصات فنی نام آزمایش هیدرومتری خاک کارایی این وسیله ظرف شیشه ای برای نگهداری هشت نمونه مزور هیدورمتری می باشد. استاندارد ASTM D442 , AASHTO T88 , BS 1377/2 مشخصات ظرف شیشه ای برای نگهدار…
abzarazmayesh.ir

چگالی سنج خاک (هیدرومتری) 

چگالي سنج خاک (هيدرومتري) هیدرومتری خاک Soil Hydrometer مشخصات فنی نام آزمایش آزمایش هیدرومتری کارایی چگالي سنج خاک جهت آزمايش هيدرومتري مورد استفاده قرار مي گردد. استاندارد ASTM E 126, E100 مشخصات فنی چگالي سنج خاک ( هيدرومتري) در دو نوع   H 151 و H 152 ساخت ک…
abzarazmayesh.ir

مزور مخصوص هیدرومتری 

مزور مخصوص هيدرومتري مزور شیشه ای Sedimentation Cylinder مشخصات فنی نام آزمایش آزمایش هیدرومتری خاک کارایی مزور  شیشه ای  مدرج جهت اندازه گیری حجم معینی از محلول ها مورد استفاده واقع می گردد. استاندارد ASTM D 422    AASHTO T 88 BS 1377:2 مشخصات فنی مزور  مدرج ا…
abzarazmayesh.ir

شیکر برقی ارزش ماسه ای (شیکر SE) 

شيکر برقي ارزش ماسه اي –(شيکر SE ) Automatic Sand Equivalent Shaker مشخصات فنی نام آزمایش ارزش ماسه ای خاک کارایی این دستگاه جهت حرکت يکنواخت در انجام آزمايش تعيين ارزش ماسه اي مورد استفاده قرار مي گيرد استاندارد ASSTO T 176 ASTM D 2419 مشخصات فنی اين دستگاه جهت…
abzarazmayesh.ir

محلول استوک 

محلول استوک Concentrated Stocks Solution    مشخصات فنی نام آزمایش آزمایش هیدرومتری خاک استاندارد ASTM D 2419 مشخصات فنی اين محلول در انجام آزمايش هیدرومتری خاک مورد استفاده قرار مي گيرد که هر cc 85  محلول غليظ استوک با 78/3 ليتر آب مقطر مخلوط مي شود توضیحا…
abzarazmayesh.ir

شیکر الک برقی  

شيکر الک برقي- تکان دهنده مکانیکی شيکر الک برقي با حرکت غربالي جهت فريم هاي 8ً ، ً12 Electrical Sieve shaker Used For 8 and 12 Frames مشخصات فنی نام آزمایش آزمايش دانه بندي مصالح سنگي ريزدانه و درشت دانه با الك کارایی این دستگاه جهت لرزندان الک  (عمل الک کردن )به کار می رود.…
abzarazmayesh.ir

شیکر الک برقی جهت فریم های 18 اینچ 

شيکر الک برقي جهت فريم هاي 18 اينچ تکان دهنده مکانیکی Electrical Sieve shaker Used For 18 Frames مشخصات فنی نام آزمایش آزمايش دانه بندي مصالح سنگي ريزدانه و درشت دانه با الك کارایی این دستگاه جهت لرزندان الک  (عمل الک کردن )به کار می رود. استاندارد ASTM D422…
abzarazmayesh.ir

شیکر برقی ارزش ماسه ای (شیکر SE) 

شيکر برقي ارزش ماسه اي –(شيکرSE) Automatic Sand Equivalent Shaker مشخصات فنی نام آزمایش  ارزش ماسه ای خاک کارایی   دستگاه جهت حرکت يکنواخت در انجام آزمايش تعيين ارزش ماسه اي مورد استفاده قرار مي گيرد استاندارد ASSTO T 176 ASTM D 2419 مشخصات فنی…
abzarazmayesh.ir

دستگاه برش مستقیم خاک با باکس 10*10 آنالوگ  

مشخصات فنی دستگاه برش مستقیم خاک دستگاه برش مستقیم خاک با باکس 10*10 آنالوگ برش مستقیم AnalogueDirect Shear Test Machine Specimen Box 100*100 mm نام آزمایش برش خاک کارایی آزمايش برش مستقيم قديمي ترين و متداول ترين آزمايش برش خاک زهکشي شده و مقاومت برشي بر اساي تنش موثر خاک غير چسبنده مي باشد…
abzarazmayesh.ir

دستگاه برش مستقیم خاک با باکس 30*30 آنالوگ  

دستگاه برش مستقيم خاک با باکس 30*30 آنالوگ برش مستقیم خاک 30*30 Direct shear Test Machine 300*300 mm مشخصات فنی دستگاه برش مستقیم خاک نام آزمایش مقاومت برش خاک کارایی آزمايش برش مستقيم قديمي ترين و متداول ترين آزمايش برش خاک زهکشي شده و مقاومت برشي بر اساي تنش موثر خاک غير چسبنده مي باشد. هدف از اين آز…
abzarazmayesh.ir

دستگاه برش مستقیم خاک با باکس 30*30 دیجیتال 

مشخصات فنی دستگاه برش مستقیم خاک دستگاه برش مستقيم خاک با باکس 30*30 ديجيتال برش مستقیم خاک 30*30 Direct shear Test Machine 300*300 mm مشخصات فنی دستگاه برش مستقیم خاک نام آزمایش مقاومت برش خاک کارایی آزمايش برش مستقيم قديمي ترين و متداول ترين آزمايش برش خاک زهکشي شده و مقاومت برشي بر اساي…
abzarazmayesh.ir

سه محوری خاک اتوماتیک 

دستگاه سه محوري خاک اتوماتيک سه محوری خاک Automatic Triaxial Test Apparatus مشخصات فنی نام آزمایش سه محوری خاک (برش خاک) کارایی تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک  استاندارد ASTM D 2850-88 , D 4767 – 88AASHTO T 234-90BS 1377:88 مشخصات ف  هدف از اين آزمايش ب…
abzarazmayesh.ir

قالب و چکش تراکم خاک  

قالب ها و چکش تراکم  قالب تر اینچ استاندارد شده به همراه چکش 5.5 پوندی      قالب تراکم 6 اینچ استاندارد شد     Soil Proctor Mold مشخصات فنی نام آزمایش  رطوبت در خاکها با استفاده از چکش تراکم به وزن 4/54 کیلوگرم (10 پوند) و ارتفاع ثابت سقوط 457 میلیمتر (18 این  کارایی…
abzarazmayesh.ir

چکش تراکم برقی اتوماتیک خاک  

چکش تراکم برقي اتوماتيک خاک Automatic Soil Proctor مشخصات فنی نام آزمایش اتعیین رطویت خاک کارایی با استفاده از  دستگاه چکش تراکم  نمونه های پروکتور به صورت اتوماتیک متراکم  ند استاندارد ASTM ,D698,D1557   , BS 1377-1924 مشخصات  فنی …
abzarazmayesh.ir

دستگاه CBR صحرایی با رینگ نیرو 

دستگاه CBR صحرايي با رينگ نيرو Field CBR Test Loading Frame مشخصات فنی نام آزمایش آزمایش تعیین نسبت (ضریب)باربری کالیفرنیا (CBR) کارایی  بار استفاده شده برای فرو رفتن و نفوذ یک سنبه استاندارد به میزان معیین در ی ه مورد آزمایش به مقدار بار استاندارد برای همان نفوذ استاندارد…
abzarazmayesh.ir

دستگاه CBR دستی با رینگ نیرو 

دستگاه CBR دستي با رينگ نيرو Field CBR Test Loading Frame مشخصات فنی نام آزمایش آزمایش تعیین نسبت (ضریب)باربری کالیفرنیا (CBR) کارایی بار استفاده شده برای فرو رفتن و نفوذ یک سنبه استاندارد به میزان معیین در یک نمونه مورد آزمایش به مقدار بار استاندارد برای همان نفوذ است…
abzarazmayesh.ir

دستگاه CBR برقی با رینگ نیرو 

دستگاه CBR برقي با رينگ نيرو CBR Test Machine with Proving Ping مشخصات فنی نام آزمایش آزمایش تعیین نسبت (ضریب)باربری کالیفرنیا (CBR) کارایی استاندارد ASTM D 1883,BS 1377:4, AASHTO 193-99 مشخصات فنی مکانيزم اين دستگاه متشکل از 2 عدد گيربکس ساخت ژاپن در س…
abzarazmayesh.ir

دستگاه CBR برقی با نمایشگر دیجیتالی 

دستگاه CBR برقي با نمايشگر ديجيتالي Digital Indicator CBR Test Machine مشخصات فنی نام آزمایش آزمایش تعیین نسبت (ضریب)باربری کالیفرنیا (CBR) کارایی استاندارد ASTM D 1883, BS 1377:4 , AASHTO 193-99 مشخصات فنی مشخصات آن همانند نوع آنالوگ مي باشد. با اي…
abzarazmayesh.ir

دستگاه CBR مارشال با رینگ نیرو  

دستگاه  ارشال با رينگ نيرو CBR Test  Machine with Pr Ring مشخصات فنی استاندارد ASTM D 1883 , BS 1377:4 , AASHTO 193-99 مشخصات فنی رينگ نيرو به ظرفيت 3000 kg  دقت 0/002  و کورس 10 mm سرعت بارگذاري يکنواخت بارگ ً اينچ در دقي ي آزمايش مارشال قالب استابيلتي آزمايش مار…
abzarazmayesh.ir

لوازم آزمایش CBR 

لوازم آزمايش  CBR  esting Equipment مشخصات فنی نام آزمایش آزمایش تعیین نسبت (ضریب)باربری کالیفرنیا (CBR) استاندارد ASTM D 1883, AASHTO  193-99  0 مشخصات فنی لوازم کامل   CB :قالب ب راخ قالب سوراخدارديسک پرکن وزنه سربار 2027 kg نيم وزنه س  bsp;…
abzarazmayesh.ir

دانسیته به روش مخروط ماسه لوازم کامل سند باتل  

دانسيته به روش مخروط ماسه لوازم کامل سند باتل Send Density Cone Apparatus مشخصات فنی نام آزمایش دانسیته در محل کارایی اندازه گیری دانسیته در محل و وزن مخصوص خاکهای دست نخورده یا طبیعی بکار میرود. استاندارد ASTM D 1556BS 1377:9,1924:2 مشخصات   &nbs…
abzarazmayesh.ir

وسایل نمونه گیرهای دست نخورده  

وسايل نمونه گيرهاي دست نخورده Undisturbed Soil Samples مشخصات فنی کارایی ابزار نمونه برداري قسمتهاي خاک استاندارد ASTM D 2937 , BS 1377: 9 مشخصات فنی بوسيله اين ابزار نمونه برداري قسمتهاي خاک بدون آنکه رطوبت  و دانه بندي آنها تغيير يابد به صورت عادي و طبيعي باقي مي ماند…
abzarazmayesh.ir

نمونه گیر خاک اوگرهای دستی 

اوگرهاي دستي Analogue compression machines مشخصات فنی مشخصات   مجموعه اوگر دستی خا ; شامل:   3 عدد مته به قطرهاي 4ً و 2ً     دسته T  شکل  رابط به اندازه هاي طو و&     ; &n bsp;       &n bsp;&nb                       …
abzarazmayesh.ir

پنترومتر خاک مخروطی 

پنترومتر خاک مخروطي Proving Ring Pentetrometer مشخصات فنی کارایی تعيين میزان بارپذيري خاک ، درصد کمپکشن ساب گرید، مقدار مقاومت نفوذی خاک استاندارد ASTM D 1558 , D2573                             &n n n n n n n n n n n n …
abzarazmayesh.ir

پنترومتر جيبي  

پنترومتر جیبی Soil Pocket Penetrometer مشخصات فنی کارایی سنجش مقاومت فشاری استاندارد ASTM D 1558,D2573 مشخصات فنی از اين دستگاه جهت سنجش مقاومت فشاري محدود نشده qu  در محيط آزمايشگاه يا صحرا مي توان از اين دستگاه استفاده کرد . پشتیبانی 18 ماه تی و 15 سال خ…
abzarazmayesh.ir

نمونه درآور خاک  

نمونه درآور خاک Soil proctor Mold Extruder مشخصات فنی نام آزمایش کارایی خارج نمودن  نمونه هاي خاک استاندارد A 698 , 1587 , 1883BS 598:107 , 1377:4, 1924:2 مشخصات فنی    از اين وسيله جهت خارج نمودن  نمونه هاي خاک از قالب هاي تر   اينچ و 6…
abzarazmayesh.ir

دستگاه کاساگراند 

دستگاه کاساگراند خاک  حدود اتربر - کاساگراند دستی Casagrande method for liquid limit مشخصات فنی نام آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک کارایی  حدود اتربرگ جهت ارزيابي رابطه بين درصد رطوبت نمونه خاک و تعداد ضربات لازم براي  دن شيار خاک به کار مي رود استاندارد ASTM D 4318…
abzarazmayesh.ir

دستگاه حد روانی خاک به روش نفوذ مخروط 

دستگاه حد رواني خاک  به روش نف وط Cone penetrometer Method For Liquid Limit مشخصات فنی نام آزمایش حد راونی خاک کارایی استاندارد BS 1337:2 مشخصات فنی اين دستگاه جهت تعيين حد رواني خاک به ميزان نفوذ مخروط با استفاده از ساعت انديکاتور با دقت mm 01 /0 و کورس 50…
abzarazmayesh.ir

وسایل تعیین حد انقباض 

وسايل تعيين حد انقباض Shrinkage Limit Equipment مشخصات فنی نام آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک - حد انقباض کارایی تعیین درصد رطوبت خاک استاندارد ASTM D 472 , BS 1377: 2 مشخصات فنی اين لوازم جهت آزمايش تعيين حد انقباض به کار مي رود. حد انقباض درصد رطوبتي است که خاک…
abzarazmayesh.ir

دیتالاگر 

دیتالاگر Data Logger مشخصات فنی کارایی این دستگاه جهت محاسبه کلیه اطلاعات ورودی به سیستم  از سنسور نیرو  mv/v  و فشار MA/A  و سنسوره یر مکان MA/A یا اهمی و ار لاعات مپیوتر جهت دخیره  گردیده است. مشخصات فنی جمع آوري و ذخيره داده يک کاربرد معمول اندازه گيري است. در ش…
abzarazmayesh.ir

ماسه دانسيته استاندارد 

ماسه استاندارد آزمایش تعیین دانسیته Standard Sand for Density Test مشخصات فنی نام آزمایش تعیین دانسیته خاک های چسبنده در مخروط ماسه استاندارد ASTM D 1556 , BS 1377:9, 1924:2 مشخصات ماسه استاندارد جهت تعیین دانسیته خاک های چسبنده در مخروط ماسه به کار می رود . ماسه استاند…
abzarazmayesh.ir

نفوذ پذیری خاک با بار افتان  

نفوذپذیری خاک با بار افتان  Falling Head S rmeability Apparatus مشخصات فنی نام آزمایش  آزمایش نفوذپذیری با بار افتان آزما  ( اندازه گیری ضریب آبگذری به روش آزمایشگاهی بار افتان) کارایی سنجش ضریب نفوذ پذیری خاکهاي درشت دانه مانند شن و ماسه استاندارد  BS 1377:…
abzarazmayesh.ir

نفوذ پذیری خاک با بار ثابت  

  نفوذپذیری خاک با بار ثابت  Constant Head Permeability Apparatus مشخصات فنی نام آزمایش  آزمایش نفوذپذیری با بار ثابت آزما (اندازه گیری ضریب آبگذری به روش آزمایشگاهی بار افتان) کارایی اسنجش ضریب نفوذ پذیری خاکهاي ريزدانه مانند خاکهاي رسي استاندارد ASTM D2434 , ASH…
abzarazmayesh.ir

میزه ویبره جهت دانسیته نسبی حداقل و حداکثر خاک های غیر چسبنده 

ميزه ويبره جهت دانسيته نسبي حداقل و حداکثر خاک هاي غيرچسبنده Relative Density of Cohesionless Soil Vibrating Table مشخصات فنی نام آزمایش تعیین دانسیته خاک کارایی حداقل شاخص ، واحد وزن خاک و محاسبه تراکم نسبی استاندارد ASTM D 4253, D4254, BS 812:109 مشخصات فنی…
abzarazmayesh.ir

دستگاه تراش خاک  

دستگاه تراش خاک    مشخصات فنی کارایی جهت تراش و آماده نمودن خاک مشخصات اين ابراز جهت تراش و آماده نمودن خاک به قطر  38 و 100 mm  طراحي و توليد گرديده و قابلیت تنظیم ارتفاع تا 230  mm می با  پشتیبا  18 ماه گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش توضیحات به ه…
abzarazmayesh.ir

دستگاه کامل پین هول 

دستگاه کامل پين هول pinhole dispersion test Apparatus مشخصات فنی کارایی         &nb b s   س ه  ائی خاک های چسبنده به کار می رود به صورتی که میزان واگرایی خاکهای ریزدانه مستقیما با عبور آب از سوراخی که در نمونه خاک ایجاد میشود، اندازه گیری میشود مشاهدات حاصل از کیفیت آب خروجی وافزایش ق…

آدرسدفتر مرکزی : تهران،خیابان آزادی، بین خوش شمالی و بهبودی، روبروی دانشگاه سوره ، ساختمان سینا ، پلاک 229، طبقه دوم ، واحد 8

فکس66919340-42 , 66930210 , 66432139


آدرسکارخانه : تهران ، بزرگراه آیت الله سعیدی، شهرک صنعتی چهار دانگه خیابان نوزدهم (سوم تراشكاران) پلاک 4

فکس02155243617